KORTE LIJNEN, SLAGVAARDIG EN FLEXIBEL!

Berago BV is ontstaan in december 2017 toen de wens ontstond om een jarenlange samenwerking te formaliseren en uit te breiden. Berago BV is bewust een kleine organisatie. Hierdoor zijn de lijnen kort en zijn we heel slagvaardig en flexibel. Tegelijkertijd werken we in een vast netwerk van deskundige “co-producers”, waardoor we heel snel in staat zijn om de juiste kennis en kunde binnen te halen. Hierdoor hebben we reeds vele projecten succesvol kunnen realiseren.

HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN BERAGO

Berago onderscheidt zich van andere projectontwikkelaars. Wij werken alleen in regio’s die wij zelf goed kennen. Daar spreken we dezelfde taal en zoeken we naar unieke mogelijkheden op prachtige locaties. Met onze lokale kennis denken we in maatwerk oplossingen. Vanzelfsprekend gaan we daarbij altijd uit van de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever en de uiteindelijke bewoners of gebruikers.

En als we het samen eens zijn, zorgen wij ook voor de organisatie en de realisatie. Met onze no-nonsense en integrale procesaanpak zorgen wij dat u als opdrachtgever er geen omkijken meer naar heeft.

Wij sturen strak op een transparant proces en het nakomen van de gemaakte afspraken, ook ten aanzien van planning en financiën, dus bij ons geen verrassingen achteraf!