VOOR EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ONTWIKKELING

Onze ambitie is om onze kennis en ervaring te vertalen in financieel en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Dit betekent dat ons ontwerp:

  1. perfect moet passen in de omgeving
  2. rekening houdt met de belangen van de opdrachtgever, omwonenden en de toekomstige bewoners en gebruikers
  3. uitgaat van de meest recente mogelijkheden van duurzaam bouwen, waarbij we ons realiseren dat ontwerpen ook praktisch en betaalbaar moeten blijven

Deze uitgangspunten hanteren wij zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen.