Machiel en Ina Verschoor zijn nu nog de eigenaren van het rijksmonument, dat stamt uit 1784, en zullen ook in het reeds bestaande woongedeelte blijven wonen. De schuur, die nu nog als veel te grote opbergruimte gebruikt wordt, zal van binnen echter een enorme metamorfose ondergaan.

Projectontwikkelaar Berago BV, uit Almkerk, heeft na grondig historisch onderzoek de plannen ontwikkeld voor de bouw van een vijftal woningen in de schuur. Een belangrijk element tijdens de ontwikkeling van de plannen, is het feit dat men de historische elementen van de boerderij wil behouden. Hierbij is gekeken naar de Vlashoeve in Almkerk, eveneens een monumentaal pand waar in de stal vier woningen zijn gerealiseerd. Bij de Vlashoeve heeft men de historische elementen weten te behouden, door de buitengevel niet aan te tasten. De voorgevel is daarom achter de buitengevel geplaatst. Deze werkwijze wil men ook hanteren bij de boerderij van familie Verschoor. “De oude constructiebalken blijven allemaal in het zicht”, vertelt Anne Goes van Berago BV. “We doen dus zo min mogelijk ingrepen aan het karakter van de boerderij. Uit de bouwhistorische verkenning kwam heel duidelijk naar voren, dat de achterzijde van de boerderij de minste historische waarde heeft. Omdat we toch iets aan de inval van daglicht moeten doen, hebben we gekozen om alleen aan de achterzijde van de boerderij een ingreep te doen.” Het aanzicht aan de voorzijde van de boerderij blijft dus zoals hij nu is, evenals de tuin. De woningen die gerealiseerd moeten worden zijn bedoeld voor het midden segment.

Onderhoud
Een belangrijke reden om een nieuwe bestemming te vinden voor de schuur, zijn de hoge kosten die komen kijken bij het onderhoud. Er moet dus iets gebeuren om het monument in stand te houden. Eigenaren Machiel en Ina hopen dan ook dat het huidige project doorgang kan vinden. “Het zou fijn zijn als we het onderhoud met meerdere schouders kunnen dragen”, stelt Machiel. Zo wordt de toekomst van de boerderij, die al vier generaties in het bezit is van familie Verschoor, gewaarborgd. “De veranderingen aan het pand, zijn tegelijkertijd ook het behoud van het pand”, zegt Goes. “Om in de toekomst de kwaliteit van het pand te kunnen blijven garanderen, willen we de verplichtingen omtrent het onderhoud in de Vereniging van Eigenaren opnemen en vast laten leggen. Hierdoor zijn er voldoende middelen om de boerderij in de toekomst te kunnen onderhouden.”

Kees Noorloos, van Dorpsraad Almkerk, geeft aan blij te zijn met de plannen die op tafel liggen. Enerzijds omdat het monumentale pand op deze manier behouden kan worden en anderzijds omdat de woningbouw in het dorp hiermee gestimuleerd wordt. “Eén van onze belangrijkste items dit jaar, is om de woningbouw in Almkerk verder op gang te brengen. Wij zijn dus erg blij met de huidige plannen.” Het project werd vorige week woensdagmiddag officieel gepresenteerd aan wethouder Shah Sheikkariem. “Ik vind het een prachtig initiatief en ik wil me hard maken om te kijken hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden. Het zou namelijk ontzettend bijdragen aan de leefbaarheid in de kern Almkerk. Ik denk dat we creatief moeten zijn, willen we op een flexibele manier woningen realiseren. Daar zullen we niet vanuit de traditionele kaders naar moeten kijken. We zullen verder moeten kijken en te durven innoveren, om met bestaande gebouwen herinrichting te creëren. Alleen zo zullen we aan de vraag naar woningen kunnen voldoen.” Omdat het bestemmingsplan van de schuur gewijzigd moet worden, zullen de plannen nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden.